Kerk Itens Hennaard

Kerkenraad Itens Hennaard

 

Ouderling kerkrentmeesters:

Johannes van der Brug en Anke Strikwerda

Ouderling:

Harrie Draaijer en Sebastiaan Schippers

Diaken:

Ans Booy

Scriba en penningmeester:

Anke Strikwerda, tel: 06-15431644

Info@kerkitenshennaard.nl

Agenda kerkdiensten Martinikerk Itens

 

24 sept:      dienst door commissieleden

29 okt:        ds. U. Tjalingii

26 nov:       ds. A. Terlouw

31 dec:       ds. A. de Groot

 

Alle diensten starten om 10.00 uur.

 

Contactpersoon frysk Oekumenysk wurkferbân Itens e.o.: Douwe Willemsma 06-49612274

 

 

Contactformulier