Klokkenstoel Hennaard

Het kerkhof op de terp van Hennaard is omringd door iepen en een iepenhaag. Naast nieuwere grafstenen zijn hier ook zerken uit de 17de en 18de eeuw te vinden. In het midden staat een vierkant klokhuis. Het klokhuis is na de sloop van de kerk in de 19de eeuw gebouwd op een gele moppen gemetselde voet, afkomstig van de gesloopte kerk. Op een ingemetselde wapensteen staat een reparatie van 1731 vermeld. Het kan geen reparatie aan het klokhuis zijn geweest, want de kerk stond er in 1731 nog. De klok in het klokhuis draagt geen inscriptie. Er wordt aangenomen dat zij uit de 13de eeuw dateert.