Op zondag 7 juli wordt er door de kerkenraad een zomerzangdienst georganiseerd in de Fermanje aan Hearedyk 31 te Itens. Inloop 10.30 met koffie en thee, start dienst 11.00 uur. M.m.v koorleden van nocht & wille en Pniels kerkkoor o.l.v. Sebastiaan Schippers. Dwarsfluit door Marit Koster.

De collecte is voor de voedselbank. Komt allen!!

 

Overname kosterschap:

Eind januari zijn Klaas en Anneke Schotanus verhuisd naar Wommels. Een lange tijd zijn zij koster geweest. Het kosterschap zal overgenomen worden door Jannie Schotanus.